Kære brugere af Brenderup Aktivitetscenter.

Vi er opmærksomme på, at der på det seneste har været nogle episoder i og omkring cafeteriet, der kan have skabt utryghed.

Det er især blandt de yngre udøvere, vi er opmærksomme.

Brenderup Aktivitetscenter skal være et rart og trygt sted at mødes for alle, og derfor iværksætter vi nu forskellige tiltag, for at komme dette til livs.

Hvis i oplever noget, vil vi gerne opfordre jer til at informere os om det. I kan enten skrive til bestyrelse@brenderupaktivitetscenter.dk eller henvende jer direkte til Kim

/ bestyrelsen