Cafeteria

I cafeteriet er der mange sunde muligheder, hvis du har behov for at tanke energi.

Cafeteria

Cafeteriet i Brenderup aktivitscenter prøver at tilpasse sig brugernes behov, så vi samarbejder om både fællesspisninger, afslutninger, frugtordninger mm.
Vi sælger drikkevarer, frugt, slik samt lidt spiseligt.
Skulle du/I have andre ønsker, hjælper vi gerne efter bedste evne…

I hverdagene er det også muligt bare at nyde en gratis kop sponsorkaffe…