Internet / IT

Vi stiller gratis WiFi til rådighed til brugerne af Brenderup aktivitetscenter.

Internet / IT

Der arbejdes kontinuerligt med at forbedre internet-adgang og infrastruktur.
Det trådløse internet er krypteret. Koden bliver vist på infoskærme i hallen.
Brenderup aktivitetscenter er videoovervåget

Betingelser & Vilkår
Ved brug af netværket og dermed Internettet, accepteres disse vilkår.

NETUDBYDERS FORPLIGTELSER
Hotspot ejer vil efter bedste evne holde adgangen til netværket og Internettet tilgængelig døgnet rundt, og foretager vedligeholdelse, opdatering samt andre nødvendige tekniske foranstaltninger, som kan betyde manglende tilgang til netværket i en kortere eller længere periode. Hotspot ejer kan ikke gøres ansvarlig for manglende tilgængelighed og brugeren kan ikke kræve nogen form for økonomisk kompensation herfor.

LOGGING
Netværket overvåges i henhold til gældende lovgivning, og der opsamles data om alle tilkoblinger og frakoblinger. Såfremt systemet skulle blive misbrugt vil disse oplysninger blive anvendt til at indhente viden om hvem og hvornår systemet har været anvendt. Såfremt det konstateres at der udføres mistænkelige eller ulovlige handlinger via netværket, vil oplysningerne blive videregivet til relevante myndigheder

ANSVAR
Brugeren er ansvarlig for brugen af netværket og Internettet. Brugeren skal overholde gældende lovgivning samt disse betingelser. Netværket må ikke anvendes til ulempe for andre. Netværket må ikke anvendes til afsendelse af uopfordret email, hacking eller på anden måde ondsindet eller skadelig brug. Brugeren er ansvarlig for brugen og kan gøres økonomisk ansvarlig for eventuelle følger af ulovlig, uberettiget eller skadelig brug af netværket.

ÆNDRINGER I VILKÅRENE
Ændringer i vilkårene for anvendelse af WiFi netværket og Internettet kan foretages af UDBYDER uden varsel. Brugeren orienteres via denne tekst om ændringer inden tilkobling.

LOVVALG OG TVISTER
Denne aftale er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler. Uoverensstemmelser mellem parterne om aftalens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning, kan indbringes for de almindelige domstole.