Ordensregler

Ordensregler for Brenderup Aktivitetscenter

Brenderup Aktivitetscenter er et dejligt sted, og vi har et fælles ansvar for at passe på det. Vis hensyn, ryd op efter dig og følg de forskellige anvisninger. Så bliver det også rart for dem, der er sammen med dig og dem der kommer efter. Trænere og ledere forventes, at hjælpe med at reglerne bliver overholdt.

1. Benyttelse af centeret sker på eget ansvar.

2. Ved benyttelse af hallerne skal der anvendes rent sportsfodtøj (sportssko m/sorte såler er ikke tilladt).

3. Alle foreninger/hold skal møde med en træner/leder, der bl.a. har ansvar for:
• At omklædningsrummene afleveres ordentlige/rydelige efter træning.
• At rekvisitter/ejendele ikke efterlades i hallerne.
• At værdigenstande opbevares forsvarligt (brug evt. cafeteriet).
• At træningen begynder/slutter til den fastsatte tid.

4. Rygning i centeret er ikke tilladt.

5. Boldspil er kun tilladt i Hallerne og der løbes ikke på gangene.

6. Det er ikke tilladt at have fodboldstøvler på indendørs.

7. For ikke -idrætsudøvere gælder det at udvise en sådan opførsel, at de på ingen måde generer brugerne ved træning/kampe, eller andre gæster i centeret.

8. Hallerne er harpiksfrit område.

9. Medbragt mad og drikkelse, må ikke nydes i Brenderup aktivitetscenter i cafeteriets åbningstid.(Drikkedunke undtaget).

10. Ingen leg i depotet/redskabsrummet.

Da vi er mange, der skal fungere sammen, må vi selvfølgelig udvise hensyn til hinanden. Ansvisninger fra personale og ordensreglerne skal overholdes, hvis ikke, kan det medføre bortvisning eller karantæne, og evt. erstatning for ødelagte rekvisitter.