Værdier

Vision, værdier og mål

Vision

I Brenderup Aktivitetscenter finder man tidssvarende indendørs fritids- og idrætsfaciliteter i høj kvalitet til rådighed for brugerne, og der er til enhver tid en glad og positiv stemning i centeret.

Vores værdier

Glæde betyder for os…

Glæden ved at være aktiv, glæden ved at dele kulturelle begivenheder med hinanden, glæden ved fællesskab og hygge i centeret og cafeteria-området.

 

Enkelhed betyder for os…

Enkelhed er gennemsigtighed og gør vejen til glæde kortere. Enkelhed er fleksibilitet og hurtigere løsninger. Enkelhed i processer øger sandsynligheden for effektive løsninger.

 

Ordentlighed betyder for os…

Ordentlighed er, at vi alle er med til at sikre at Brenderup Aktivitetscenter er et godt og rent sted at være, at vi er økonomisk ansvarlige og har fokus på miljø/klima. Ordentlighed er, at vi behandler hinanden anstændigt og tager hensyn, så alle kan være her.

 

Mål

  1. Centeret skal stille rammerne til rådighed for, at foreningerne kan drive deres aktiviteter.
  1. Brenderup Aktivitetscenter, bestyrelsen og ansatte, skal være der for brugernes skyld.
  1. Cafeteriet skal være centerets hjerte. Brugerne skal mødes med et smil, og herfra bliver den gode stemning udbredt til resten af centret. Der skal i det meste af centerets åbningstid være adgang til cafeteriets service og i videst muligt omfang være en ansat til stede.
  1. Aktivitetscenteret skal være økonomisk bæredygtigt, og vi vil bestræbe os på at udvikle centeret i en bæredygtig retning, både hvad angår miljø og økonomi. Vi skal fortsætte med at energioptimere centeret.
  1. Vi skal være fleksible og agile. Hvis der er medlemsgrundlag for nye eller udvidede aktiviteter, vil vi gå langt for at få det ’mokket ind’ i tidsplanen. Vi skal til enhver tid forsøge at tilgodese alle efter bedste evne, også aktiviteter, vi aldrig har prøvet før.