Priser

Prisliste gældende for 2022

Leje af lokaler sker efter nedenstående betingelser.

Lokalerne lejes ud til idræt, kulturelle begivenheder og almennyttige arrangementer. Alle andre typer arrangementer skal godkendes fra gang til gang af bestyrelsen.

Halleje

Leje af Hal 1 – pr. time

Leje af Hal 2 – pr. time

Leje af Hal 2 inkl. springcenter – pr. time

Leje af springcenter uden hal – pr. time

Helaftensarrangement i sæsonen

Helaftensarrangement udenfor sæsonen

371,00

371,00

554,00

186,00

2.500,00

1.000,00

Ekstra Valg

Borde og stole opstillet, pr. stol

Omklædningsrum ved udendørsaktiviteter, pr. stk.

10,00

350,00

Kulturrum

1/2 Dag

1/1 Dag

550,00

950,00

Overnatninger fra 22:00 – 08:00

Pr. person inkl. 1 omklædningsrum

(Dog minimum 350,-)

25,00

Leje af redskaber

Kontakt Kim Krogh

40 16 95 79

starostk@post10.tele.dk

Kim giver også instruktion i betjening af springgraven.

Alle priser er i DKK inkl. moms.