Brenderup Aktivitetscenter har været igennem en stabil udvikling de seneste mange år, og Kim Andersen har været en central del af dette de seneste 6 år.

Nu har Kim desværre besluttet, at der er andre, der har mere behov for hans hjælp, end vi har.

Aktivitetscenteret har en efterhånden lang tradition for gode og vellidte halinspektører, og eftersom Kim efterlader aktivitetscenteret i god stand, og foreningerne til stadighed buldrer derudaf med aktiviteter, håber og tror vi på, at vi er i stand til at tiltrække endnu en stærk profil.

Del gerne vedhæftede så vi kan få den bedst mulige afløser for Kim.

Link: Jobopslag

/ bestyrelsen