Generalforsamling i Brenderup Aktivitetscenter

Kulturrummet

Vel mødt til årets (lettere forsinkede) generalforsamling! Dagsorden ifølge vedtægterne. • Valg af stemmeudvalg • Valg af dirigent • Årsberetning fra bestyrelsen • Regnskab • Budget • Indkommende forslag • Vedtægtsændringer • Valg af bestyrelse (Lige år formanden og 1 bestyrelsesmedlem, ulige år kassereren og...

Gymnastiksommerskole v. GFH

Hal 2

Corona har ikke lukket DGI's gymnastik-sommerskole i uge 32. Så går du i 3.-6. klasse og mangler at lave noget i din sidste uge af sommerferien, så kom i Brenderup hallen og få lavet gymnastik, lege, springe og mange andre sjove aktiviteter sammen med en...

Generalforsamling Brenderup Aktivitetscenter 2021 – ny dato grundet Corona

Kulturrummet

Vel mødt til årets generalforsamling! Hvis corona-situationen ikke tillader forsamlinger denne dag, så vender vi tilbage med en ny dato. Dagsorden ifølge vedtægterne (https://www.brenderupaktivitetscenter.dk/information/vedtaegter). • Valg af stemmeudvalg • Valg af dirigent • Årsberetning fra bestyrelsen • Regnskab • Budget • Indkommende forslag • Vedtægtsændringer...

Familiedage i Brenderup Aktivitetscenter

  GFH, BIF Badminton og Bordtennis er i samarbejde med Brenderup Aktivitetscenter blevet enige om et nyt tiltag. Henover sommeren vil der på udvalgte dage være mulighed for at komme ned i aktivitetscenteret og give sig i kast med en masse aktiviteter. Bordtennis og badminton sætter...

Generalforsamling i Brenderup Aktivitetscenter

Brenderup Aktivitetscenter Kirkevej 13, Brenderup, Fyn, Danmark

Vel mødt til årets generalforsamling! Dagsorden ifølge vedtægterne. • Valg af stemmeudvalg • Valg af dirigent • Årsberetning fra bestyrelsen • Regnskab • Budget • Indkommende forslag • Vedtægtsændringer • Valg af bestyrelse (Lige år formanden og 1 bestyrelsesmedlem, ulige år kassereren og 1 bestyrelsesmedlem)...

Generalforsamling i Brenderup Aktivitetscenter

Kulturrummet

Vel mødt til årets generalforsamling! Dagsorden ifølge vedtægterne: • Valg af stemmeudvalg • Valg af dirigent • Årsberetning fra bestyrelsen • Regnskab • Budget • Indkommende forslag • Vedtægtsændringer • Valg af bestyrelse (Lige år formanden og 1 bestyrelsesmedlem, ulige år kassereren og 1 bestyrelsesmedlem)...